Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İş Zekası

İş Zekası

İş Zekası, terimi 1958 yılında ilk olarak Hans Peter denilen bilim adamı tarafından ilk olarak kullanılmış bir kelimedir. Hans zekâyı, istenilen ve beklenen hedeflere doğru yürütmek için farklı aksiyon kitapçığı gibi bir yöntem şekliyle bir bütün içinde sunulan gerçeklere ait kavramların birbirleriyle olan ilişkisini kavrama ve öğrenme dayalı bir yetenek olarak açıklamıştır. Zeka, zihnin içerisinde yerleşmeye dayalı öğrenme ve öğrenilenden faydalanma, yeni olaylara uyabilme, yeni çözüm yolları ile sonuçlar bulabilme yeteneği olarak kabul edilmektedir. İş zekâsı, iş için farklı amaçları ham olan bir veriyi anlamlı ve daha kullanışlı bir bilgiye dönüştürmeye çalışan teorik bilgiler, metodolojiler, içerisinde bulunan süreçlerin, eğitimli mimarilerin ve gelişmiş olan teknolojilerin bir topluluğu olarak kabul edilmektedir. Farklı olarak başka bir şekilde açıklandığında ise bu iş zekâsı bulunan veri bütünleştirme, veri içerisinde oluşan ve okumak üzere olan kaliteyi, verinin büyük bir kapsam içerisindeki geniş çaplı ambarı, en yüksek düzeyde olan veri yönetimi, metin diyaloğu, içerik malzeme analizi ve en önemli olarak bilgi yönetim içerisindeki bölümde toplanmış bir şekilde olan diğer çoğu farklı topluluğu da kapsamış halde olması durumudur. Bu yüzden iş zekâsı genellikle birbirine bağlı mimari yapının bağlanmasına en çok yardımcı olan zekâ içerisinde yer almaktadır. İş zekâsını arttırmaya dayalı birçok farklı uygulamalar yapılmaktadır. Genellikle bu yöntemlerden sonra oldukça iyi sonuçlar alınmıştır.

İş zekâsını arttırmaya yarayan yöntemler

  • İş temposu içerisinde performans ölçümünün hiyerarşisini oluşturmaya etki eden ve aynı zamanda fayda göstermeye yardımcı program ve iş hedeflerine kitle olarak doğru yolla giden süreçler hakkında iş liderlerine karşı yapılan bilgilendirme hakkında kalite testi yapılması.
  • İş zekâsı için faydalı olabilecek iş bilgisi üzerine çalışma keşfini sağlamaya dayalı uygulamalar için farklı tezler hazırlamak ve en iyi kararda farklı fikir kılmak için güncel süreçleri inşa etmeye yardım olan farklı programlar hazırlamak veya hazırlamaya yardımcı olmak.
  • İş için gerekli olan farklı stratejik yönetim klavuzu hizmetini vermeye yardımcı olarak bu konuda genel stratejik raporlama sistemi için alt yapıya önem vererek inşa etmeye yardımcı olmak için program hazırlamak.
  • İş zekâsı içerisinde oluşan veri paylaşımı ve elektronik yapıya sahip veri değişim uygulaması boyunca birlikte hareket ederek birlikte çalışmak için farklı ve ilgi çekmeyen alanlar oluşturarak hem iş içinde hem de iş dışında gerekli olan malzemelerle doğru bir yol izleyerek muntazam bir program hazırlamak.
  • Normal yolla doğru bir şekilde gerçek olan iş bilgisi, doğrudan farklı olarak kişiler arasında uyumu kolaylaştırmaya yardımcı olmak, yeni bir bilgi veya önemli gelişmeleri iş içerisinde etrafa yaymak veya dağıtmak, başka kurumlar tarafından kopyalama veya alıntı olmayan bilgileri hazırlamak ve göstermek, bu bilgileri oluşturmaya dayalı bir şekilde ilerlemek ve tanımlamak için uygulamalara dayalı stratejilerle beraber çalışarak şirketin veri yönetmesini en yüksek düzeyde tutmaya çalışarak program hazırlamak.
  • İş zekâsı olarak ilerlemeye yardımcı güncel bilgiler sunarak bilgi yönetimi kapsamı içeriğinde öğrenim yönetimine dayalı tezler ve düzenleyici olarak farklı bir uyuma yol açmaya yardımcı olmak.
  • Düzenli olarak iş zekâsına yardımcı malzemeler ve teknolojik aletler bulundurmak. Kullanılan malzemeler ile farklı bir yol izleyerek ilerlemek.
Bunlara dikkat edildiği sürece çoğu şirket veya kuruluşlarda oldukça fayda sağlamış olduğu bilinmektedir. İş içerisinde oluşan zekâ kavramı oldukça gelişmeye ve yeniliklere açık olan bir kavram olduğundan dolayı ilerleme alma söz konusu olduğu bilinmektedir.

Son Güncelleme : 02.11.2023 02:48:57
İş Zekası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İş Zekası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İş Zekası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023