Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yapay Zeka

Yapay Zeka

Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarında ya da bilgisayarın kontrol ettiği bir robotun, çeşitli olarak yaptığı hareketleri zeki bir canlıymış gibi bir hale dönüştürme kabiliyetidir. Bu amaç doğrultusunda günümüzde birçok yabancı bilim insanı teknolojiyle birlikte çalışmaktadır. Teknolojinin en önemli dönüm noktası olacak olan yapay zekâ, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın uğraştığı bir icattır. Bu durum hakkında yapılan birçok çalışma genellikle insanlardaki düşünme yöntemlerine bakılarak yapılmaktadır. Yani üzerinde çalışılan yapay zekâ, insanlara bakılarak faaliyet içermektedir. Araştırmaların sonuçlarına bakıldığında farklı şekillerde programlanmış bir bilgisayarda düşünme girişimi gibi olsa bile günümüzde çalışılan yapay zekâ, hızlı bir şekilde değişmektedir. İnsan zekâsından son derce bağımsız bir şekilde işleyen yapay zekâ, doğru ve yeni yönelimlerden oluşmaktadır. Bu yönelim ise genellikle evreni ve doğayı anlama çabasında insanlara yardım edebilecek ve insandan çok daha zeki olabilecektir. Yapay zekâ bu özelliğiyle aslında birçok kişinin işsiz kalmasına da neden olabilir. Çünkü insandan çok daha zeki olacak olan yapay zekâ, tüm kontrolünü kendisi sağlayacağı için bir insana ihtiyaç duymayacaktır. Aslında bu durum da yapay zekâ, adı verilen teknolojinin kötü bir etkisi olacaktır. Genel olarak bakıldığında yapay zekâ çalışmaları, insanların teknolojiyi kullanarak insanüstü varlıkları oluşturma çabasıdır.

Yapay zekâ, ilk olarak 1920'li yıllarda yazılan bir kitap ile ele alınmıştır. Bu yıllarda sadece bir hayal olan bu teknoloji, günümüzde son derece ilerletilmiş bir şekilde üzerinde çalışılmaktadır. O yılların modern bilim kurgu edebiyatının önce gelen yazarlarından olan Karel Capek'in eserlerinde yapay zekâyı ele alan konular bulunmaktadır. Yapay zekâ, insan zekâsına özgü olan birçok içeriği yapabilecek bir kapasitede olacaktır. Bu zekâ teknolojisi, algılama, öğrenme, çoğul kavramları öğrenme, düşünme ve birçok konuda fikir yürütme gibi işlemleri yapabilecektir. Birçok bilim adamına göre böyle bir teknolojinin yapılması son derece tehlikelidir. Bazı bilim adamlarına göre ise böyle bir teknolojinin yapılması mümkün bile değildir. Bu nedenle yapılan birçok uğraşın boşa yapıldığı düşünülmektedir. Aslında yapay zekânın akla gelişi, en az modern bilgisayarların tarihinden çok daha eskidir. Hatta bilgisayar ilk çıktığında bu dönemdeki bilim adamları, makine düşünebilir mi? Sorusu üzerinde çok fazla durmuşlardır. Bu soru, günümüzde aslında olumlu bir şekilde cevaplanmıştır. Fakat bu konu hakkında daha birçok bilim adamı bilgi toplama sürecinde kalmıştır.

Yapay zekâ hakkında günümüzde ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. Genellikle doğal diş işleme, Uzman sistemler ve yapay sinir ağları hakkında birçok çalışma ülkemizde yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ise direk olarak ülkemizdeki üniversiteler bünyesi altında, devlete bağımsız olarak yapılmaktadır.

Gelecekte yapay zekâ


İleri ki yıllarda yapay zekâ hakkındaki çalışmalar daha da ilerletilmiş olacağı için aslında tüm araştırmacıların birleşmesi gerekecektir. Araştırmacıların birleşerek tüm fikirlerini ortaya koyması durumunda bu bilgiler birçok işe yarayacaktır. Bazı görüşlere göre yapay zekâ, gelecek zamanlarda insan zekâsına bile alternatif olabilecektir. Bu nedenle yapay zekânın ne kadar güçlü olabileceğini de anlayabiliriz.

Yapay zekânın gücü nasıl olacaktır?


Bu konular hakkında çalışan bilim adamları, genel olarak konuştuklarında bir insanda hepsi aynı anda çalışan 100 milyar nöronun bulunduğunu söylemektedir. Bu nöronların bağlantılarının toplam olarak hesap gücünü alt sınırı 10 katrilyon olacağını söylemektedir. Bu zekânın beyin bellek kapasitelerine gelecek olursak 100 trilyon bağlantının her birine yaklaşık 10.000 bit bilgi depolama ihtiyacı tanınabilir. Bu kapasite ileri ki zamanlarda çok daha fazla artabilir.
Son Güncelleme : 01.11.2023 06:31:00
Yapay Zeka ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yapay Zeka Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Yapay Zeka"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar ya da algılar yardımıyla somut ya da soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde düşünebilme, soyut düşünebilme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir hedefe yönelik olarak ...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi : Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023