Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bebek Zeka Testi

Bebek Zeka Testi

Bebek Zekâ Testi, yapılmasının amacı bebeklerin zihinsel yeteneğini ölçmektir. Bebeklerin kavrama, akıl yürütme, yargılama, görsel hafıza ve çabuk öğrenme gibi özellikleri ancak zekâ testi ile ortaya çıkar. Zekâ testleri ile bir bebeğin zekâ geriliği ya da üstün zekâ olup olmadığı ancak zekâ testi ile anlaşılır. Ayrıca bebeğin hangi alanlara ilgi duyduğu ya da ilgisiz kaldığı da bu testlerde anlaşılabilir. Zekâ testinin en önemli özelliği bebeklerde nöroloji, görme veya işitme gibi sorunları erkenden saptanabilmesine yardımcı olmaktır. Bebeklerde zekâyı etkileyen birçok faktör bulunur. Bunlar beslenme, genetik ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir. Bebeklerde zekâ testleri için bazı özel kliniklerde ya da bazı hastanelerin psikiyatri ve psikoloji departmanlarında konusunda uzmanlaş pedagog, psikolog, psikolojik danışmanlardan destek alınmalıdır. Zekasında herhangi bir üstünlük ya da gerilik olmayan bir bebeğin belirli aylarda vermesi gereken tepkiler vardır. Bir zekâ testinin başarılı sonuçlar verebilmesi için bu tepkiler ölçülerek gerekli analizler yapılır. Eğer ki bu aylık gelişimlere göre bebeğin verdiği tepkiler örtüşüyorsa zekâ testinin sonuçlarından şüphe edilmez. Yapılan bu zekâ testinde farklı objelere karşı bebeklerin tepkisi ölçülüyor.

Bebekteki Zekanın Aşamaları


Bebeklerdeki en önemli dönem duyu hareket zekâsının gerçekleştiği ilk doğduğu andan iki yaşına kadar olan geçen süredir. Bu dönem çocuğun konuşmasından önceki dönemi kapsar. Toplamda altı aşamadan oluşur. Birinci aşama doğumdan itibaren 1,5 aya kadar olan zamanı kapsayan reflekslerin işletildiği faaliyetlerin görüldüğü alandır. Bunlar göz bebeği, göz kapağı ve emme refleksi gibidir. Bu refleksler bebeğin ağzına bir nesne verince emmeye başlaması ya da annenin göğsünü görünce ona doğru yönelmesi şeklinde açıklanabilir. İkinci aşama 1,5 ay ile 4,5 aya kadar olan ilk alışkanlıkların kurulduğu dönemi kapsar. Bu dönemde ağız tepkileri ile el tepkileri kaynaşır. Bu dönemde daha önce gerçekleşen durumlar daha sonra alışkanlık halini alır. Örneğin bir nesneye elini götürür ya da elini götürdüğü nesneyi emmeye çalışır. Üçüncü aşama 4,5-8 aya kadar olan amaçla aracın ayırt edildiği dönemdir. Dördüncü aşama 8 ile 11 aya kadar olan araçla amacın birbirine bağlandığı ve bunların yeni durumlara uygulandığı dönemdir. Bu dönemde ilk defa bebeğin zekâsından destek alarak davranış sergilediği görülür. Beşinci aşama 11-18 aya kadar olan deneyler yapılarak yeni araçların keşfedildiği dönemdir. Örneğin bebek deneyerek yeni yollar keşfeder. Altıncı aşama ise 18-24 aya kadar olan zihinsel düşünce yoluyla yeni araçların icat edildiği dönemdir. Bebekler bu evrede deneme yanılma yöntemine başvurmaksızın daha önce kazandığı tecrübelerle yeni karşılaştığı problemleri çözmeye çalışır.

Örnek Zekâ Testi


Aileler bebeklerinin zekâsını ölçmek ya da her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenmek için evde mini testler uygulayabilir. Bu testler sonucunda profesyonel destek alabilir. Uygulamalı 10 durumdan oluşan bu mini test şöyledir. Her yöneltme için birinci seçenek 1 puan, ikinci seçenek 2 puan ve üçüncü seçenek ise 3 puandır. 6 ayını doldurmuş bir bebek birinci seçeneklerin çoğunu başarabiliyor olması gerekir. Toplayabileceği puan 8-11 arasındadır. 9 ayını doldurmuş bir bebek çoğunlukla birinci seçeneklerin hepsini ve ikinci seçeneklerin bir kısmını başarabiliyor olması gerekir. Toplayabileceği puan 13-18 arasındadır. 12 ayını doldurmuş bir bebek ise birinci ve ikinci seçeneklerin yanında üçüncü seçenekleri de başarabiliyor olması gerekir. Toplayabileceği puan 22-26 arasındadır. Teste başlayabiliriz.

Bebek kendisine verilen yemeği beğenmediğinde ya da istemediğinde başını diğer bir yöne çeviriyor, kucağa alınmak istediğini anlatmak için kollarını kaldırıyor, Giden birinin ardından güle güle demek için el sallıyor. Bebek ona verilen oyuncağı rahatlıkla kavrayabiliyor, oyuncağını bilerek yere atıyor, iki oyuncağı üst üste koyabiliyor. Bebek kapıları olan bir oyuncakla oynarken oyuncağın kapısını bulmakta zorlanıyor, parmağıyla kapıyı açabiliyor, kapıyı kolaylıkla açıp kapatabiliyor. Bebek biri tarafınızdan beslenirse yemek yiyor, bezelye gibi taneli yemekleri tabaktan almaya çalışıyor, bezelye gibi taneleri parmaklarıyla alarak yemek yiyor. Bebek şarkı dinlerken mutlu oluyor, şarkıya eşlik etmek için ellerini ritimsiz hareket ettiriyor, ritimlerle doğru orantılı olarak hareket ederek şarkıya eşlik ediyor. Bebek oyuncağı yere düştüğünde farkına varmıyor, etrafına bakarak oyuncağını arıyor, bilerek yere atarak nereye gideceğine bakıyor. Bebek sözcük kullanamasa bile konuşmaya çalışıyor, başkasının baktığı yöne bakıyor, hareketleri taklit etmeye çalışıyor. Bebek oyuncak bir telefonu eline aldığında oyuncak gibi oynuyor, özelliklerine anlamak için inceliyor, düğmelerine basarak telefonu kulağına koyuyor. Bebek çok sevdiği bir oyuncak bilerek örtünün altına saklandığında durumu fark etmiyor, örtünün altından gözüken bir oyuncak olup olmadığını kontrol ediyor, örtüyü kaldırarak oyuncağı alıyor. Bebeğe ismi ile seslenildiğinde fark etmiyor, ses gelen yöne doğru bakıyor, ismini biliyor ve ismini söyleyen kişiye bakıyor.
Son Güncelleme : 01.11.2023 08:05:21
Bebek Zeka Testi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bebek Zeka Testi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bebek Zeka Testi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023