Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Zeka Geliştirme

Zeka Geliştirme

Zeka Geliştirme, Zeka geleneksel olarak matematik ve okuma gibi temel konularda yeterliliği ölçebilen kısa testler ile ölçülegelmiştir. Zekâ oldukça büyük bir oranda hala bu testler sonucunda elde edilen başarı ölçütleri ile tanımlanmaktadır. Ancak Harvard Üniversitesinde görev alan bir akademisyen Howard Gardner zekânın yalnızca okuduğunuz bir şeyi ne kadar kolaylık ile kavradığınızı veya bir denklemi ne kadar kolay çözdüğümüze bağlı olmadığını düşünmektir. Bu neden ile zekânın aslında tam dokuz çeşit olduğunu vurgulayan 'Çoklu Zekâ Teorisini' ortaya atmaktadır. Ayrıca da bu zekâ çeşitlerinin ışığında zekâ geliştirme yöntemleri oluşturulabileceğini savunmaktadır. Gardner teorisine göre salt bir yeteneğin zekâyı açıklamaya yetmeyeceğini ifade etmiştir. Hipotez, 1938 yılındaki 'Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteligences' yani (Zihin Çerçeveleri: Çoklu zekâ kuramı) adı verilen kitapta yer aldığı gibi bir kişinin zekâsının öngörülebilmesi için birçok farklı kriterin dikkate alınması gerektiğini önermektedir. Gardner'ın teorisinde vurgulamış olduğu tam dokuz farklı zekâ çeşitleri şunlardır:

1. Görsel-Uzaysal Zeka: Zihin içinde uzaysal şekilde tam üç boyutlu olarak dünyayı algılayabilme yeteneğidir.

2. Natüralist Zeka: Canlı varlıkların arasındaki farklılıkları anlayabilmek ve doğal hayatın özelliklerine karşı duyarlılık gösterebilme yeteneğidir.

3. Müzikal-Ritmik Zeka: Müziksel açıdan düşünebilme müziksel motifleri duyabilmek, tanıyabilmek ve bu müzik motiflerini manipüle edebilme kapasitesidir.

4. Mantıksal-Matematiksel Zeka: Bu zekâ nedensel sistemlerin temel ilkelerinin anlayabilme yeteneğidir.

5. Varoluşsal Zeka: Ölüm, hayat ve sonsuz gerçekler ile ilgili soru sormak ve kafa yora bilme eğilimini sergilemektir.

6. Sözlü-Linguistik (Sözel) Zeka: Kişilerin aklındaki fikirlerini dillerini kullanarak ifade edebildikleri ve diğer insanları anlayabilme kapasitesidir.

7. İçsel Zeka: Kişinin kendin anlayabilmesi, kim olduğunu bilmesi ve ne yapabileceğini bilebilme kapasitesidir.

8. Sosyal Zeka: Bu zekâ türü diğer kişilerin yaptıklarını anlayabilmek yeteneği ile ilişkilidir. Kişinin insanlar ile arkadaş olabilme yeteneğini ve iletişim kurabilmesini içermektedir.

9. Bedensel -Kin estetik Zeka: Problem çözebilmek ya da bir şeyler üretmek için vücudun bütün parçalarını kullanabilme kapasitesidir.

Natüralist Zeka: Bu zekâ türü bitkileri, hayvanları ve doğada yer alan diğer varlıkları birbirinden ayırabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Zeki ve doğal olarak övülen kişilerin bilimsel teorileri gerçek yaşama uygulamada son derece başarılıdırlar. Natüralistler, bilim adamları ve peyzaj mimarları zeki ve doğal insan olarak adlandırılırlar.

Görsel -Uzaysal (3 boyutlu) Zeka: Somut ve soyut görselleştirme yeteneği ve görsel zekâya sahip olan kişilerin sahip oldukları yeteneklerden yalnızca birisidir. Resimler üstünde düşünebilme gibi sıra dışı yetenekleri ile uzaysal zekâya sahip olan kişiler objeleri kolaylıkla boyama, dizayn edebilme ve inşa edebilme yeteneklerine sahiptirler.

Mantıksal-Matematiksel Zeka: Kavramsal ve soyut olarak düşünebilme yeteneğini ifade etmektedir. Bu zekâ çeşidi daha çok matematikçiler, mühendisler ve bilim adamlarında gelişmiştir.

Sözel-Linguistik (Sözel) Zeka: Sözlü sözel zekâya sahip olan kişiler kelimelerin ritmlerine, seslerine ve anlamlarına oldukça fazla duyarlıdırlar. Özellikle de dinleme, yazma, öğretme ve okuma kapasiteleri en üst seviyededir.

Müziksel Zeka: Müzisyenler, ses sanatçıları ve besteciler genelde bu zekâ çeşidine sahiptirler. Müzikal bir zekâya sahip olan kişiler müzik ile ses tınılarını farklı bir hassasiyet ile dikkate alır ve değişik türlerde ritim ve tını üretmede oldukça başarılıdırlar.

Son Güncelleme : 03.11.2023 12:52:59
Zeka Geliştirme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Zeka Geliştirme Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Zeka Geliştirme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023