Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Zeka Testi

Zeka Testi

Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimizi artırır. Zeka, kişinin genel bil işsel problem çözme yeteneği olarak tanımlanabilir. Beynin benzetmeler, ilişki ve alakalar yoluyla akıl yürütme kapasitesi, hesaplama ve hızlı sonuca varma yeteneği de denilebilir. Şu Türk Dil Kurumunun tanımında olduğu gibi, Zeka, insanın akıl yürütme, düşünme, objektif gerçekleri algılama, sonuç çıkarma ve yargılama yeteneklerinin tamamıdır.
Bilim insanları önceleri zekâyı (Başındalık, genel akıl durumu) şeklinde basitçe tanımlamışlardır. Ancak daha sonraları bu tanımın basit kaldığını ve bu yaklaşımın yeterli olmadığını görmüştür. Çok daha kapsamlı bir tanımın gerekli olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. Buna göre zekâ, önceden öğrenilmiş kavram, bilgi ve deneyimleri uygun şekilde birleştirebilme, bunları doğru sınıflandırma yaparak depolama, bu bilgiyi kullanarak karşılaşılan problemlerin çözümünü bulma ve günlük hayatta pratik şekilde kullanabilme yeteneklerinin bileşimidir.

Zeka çok sayıdaki bilişsel yeteneğin uygun şekilde kullanımını içerir. Bunlar objektif ve hızlı görsel algılama, kavramsal algılama, ilgili bilgileri birleştirme, depolama (Hafıza), sınıflandırma, sözel ifade yeteneği ve matematiksel işlem yetenekleridir.

Araştırmalar tüm bu bil işsel yeteneklerin ve dolayısıyla zekânın yeterli uyaran ve tekrarı ile geliştirilebilir olduğunu göstermektedir.

IQ Nedir; IQ bir zekâ ölçüm yöntemidir. IQ Topluluğun farklı insanları arasında zekâ farklılıklarının olduğunu varsayarak, bir skorla bireyin topluluğun geri kalanına kıyasla ne kadar zeki olduğunu ortaya çıkarmasını ifade eder.

Binet-Terman Testi: Ağırlıklı olarak sözlü bir testtir. Deneğin kültürüne, Okul ve aile bilgisine dayalı bir test yöntemidir. İlk kez bu test Fransız okul sistemi için Sorbonne psikoloji laboratuvarı yöneticisi Alfred Binet ve beraber çalıştığı arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Binet ve Simon bir dizi soru geliştirmiş ve bunları Paris'teki okul çocuklarına uygulayarak kimde zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü bulunduğunu saptamaya çalışmışlardır. İlk Binet, Simon ölçeği 1905'te yayınlanmıştır. Bu testte artan zorluk derecesine göre düzenlenmiş 30 soru mevcuttur. Uygulayıcı, teste ilk sorudan başlamakta ve çocuğun sorulara yanıt veremediği maddeye kadar testi sürdürmektedir. 1908 yılının başlarında her yaş grubundaki ortalama çocuğun performans, beceri ve eğilimine yetecek kadar veri toplanmıştı. Bu verilerden yola çıkarak Binet, zekâ yaşı kavramını geliştirmiştir. Sonraki 10 yıl içinde birçok Binet uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Bunlar içinde en bilineni L. M. Terman tarafından geliştirilen ve 1926'da yayınlanan testtir. Terman ünlü zekâ bölümü terimini ortaya koymuştur. Zekâ bölümü, zekâya sayısal bir değer vermek üzere kullanılmaktadır ve ortalama bir insanın zekâsı 100 kabul edilmektedir.

Cattell Zekâ Testi: Kültürden arınmıştır ve soruların belli bir zaman içerisinde cevaplanması istenir.

Raymond Bernard Cattell (20 Mart 1905 – 2 Şubat 1998) İngiliz ve ABD'li psikolog, psikolojinin birçok alanında yaptığı çalışma ve araştırmalarla tanınmaktadır. Bunlardan en önemlileri, isteklendirme ve duygunun dinamik boyutları, kişiliğin klinik boyutları, kişilik ve mizacın temel boyutları, grup ve sosyal davranış kalıpları, yaratıcılık ve başarı için belirleyicileri, ruhsal tedavi ve öğrenme teorisi için kişilik araştırmaları uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalardır. Bu alanlarda kullanılmak üzere birçok bilimsel araştırma metodu da geliştirmiştir. Cattell, 30 standartlaşmış test yöntemi, 500 makale ve yaklaşık 50 kitap yazmıştır. 20. Yüzyılın en çok alıntı yapılan ve en çok etkilenilen psikologları listesinde 16. Sırada gösterilmektedir.

Alexander Pratik Zekâ Testi: İlkokulu bitiren çocukların teknik becerilerinin belirlenmesi ve özellikle sanat okullarında okuyan öğrencilere yöneltmek için geliştirilmiştir. Testte tahta kutular, boyalı küpler verilerek çeşitli problemlerin çözümü istenir.

WISC-r Zekâ Testi: Açılımı Welcher Intelligence Scale for Children olan, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygun olarak hazırlanmış, iki ana çerçeve ve 12 alt testten oluşan, Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan ve günümüzün en geçerli IQ testidir.

Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1–1,5 saat sürmektedir. Wisc R Zekâ testinde Her alt testlerin sorularını test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

WISCR zekâ testi 1939'da yetişkinler için hazırlanmıştır. (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS olarak değiştirilmiştir.

1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş, 6-16 yaşlarındaki çocuklar için WISC i hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISCR ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 3-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI i hazırlamıştır. Wechsler'in yeni olarak hazırladığı sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebilmektir.

Porteus Labirent Testi: Zekâ fonksiyonunun özel bir şekli ölçülür. Örnek, ileriyi görmek, temkinli davranmak, çeşitli engellerden kendini korumak gibi. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.
Son Güncelleme : 01.11.2023 19:15:50
Zeka Testi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Zeka Testi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Zeka Testi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi : Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023