Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Uzamsal Zeka Nedir

Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 zekâ alanından biridir. Uzamsal zekâsı iyi olan kişiler yazı yazmaktan çok resim...

Görsel Zeka

Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilmesini sağlamaktadır. Zihinsel olarak her şeyi zihninde ayrıntılı bir şekilde görselleştir...

Pratik Zeka

Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâsını kullanarak hızlı bir biçimde karşı tarafa cevap verebilmesidir. Bu cevap...

Sivri Zeka

Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları üretebilme yeteneği olarak bilinmektedir. Sivri zekâ ise bu bilgileri farklı şekillerde yüksek der...

Sayısal Zeka

Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Başka bir bilgi olarak sağ beyinli insanlar sözel zekâya sol beyinli insanlar ise sayısal zekâya...

İçsel Zeka

İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi gereken bir özellik olan bu durum genellikle kişilerde bir hayat felsefesi olmaktadır. İçsel ...

Zeka Bölümleri

Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl yürütme, gerçekleri algılayabilme, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamına...

Sözel Zeka

Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluşturmada zorlanmama, aynı zamanda farklı dilsel yapılarla alakadar olma becerisidir. Aslında bu z...

Sosyal Zeka

Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ, kimisinde görsel zekâ daha ağır basar. Sosyal zekâ aslında herkeste var olan b...

Yapay Zeka

Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarında ya da bilgisayarın kontrol ettiği bir robotun, çeşitli olarak yaptığı hareketleri zeki bir...

Zeka Duası

Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inançla okunması lazım aksi takdirde hiçbir faydası olmaZeka duaları

Bedensel Zeka

Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kullanmayı iyi bilen sanatçıların bedensel zekâsı da yüksek seviyededir. Ameliyat yapan doktorları...

Zeka

Zeka, zeka kavramlar ya da algılar yardımıyla somut ya da soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde düşünebilme, soyut düşünebilme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir hedefe yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır. Zekanın farklı tanımlarının olmasına...

Üstün Zeka

Üstün zekâ, toplumda zekâ özürlü insanlara, zekâ yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekâlı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekâlı olan insanlar aynı zekâ özürlüler gibi eğitime tabi tutulabilir. Üstün zekâlı olanların eğitim alması için kabul edilen yaş sınırı beştir. Bundan önceki zekâ seviyesini ölçüldüğü sınavların güve...

Zeka Çeşitleri

Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel işlevlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde amacına yönelik olarak kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca beynin sahip olduğu kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesnelerin arasındaki ilişk...

Görsel Zeka Testi

Görsel Zekâ Testi, Görsel zekâ diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zekâ, Howard Gardner'ın çoklu zekâ kuramında yer alan 8 çeşit zekâ alanında birisidir. Diğer alanlar ise aşağıda sıralanmıştır.Doğacı zekâdır.Sözel, dilsel zekâ,İçsel zekâ,Mantıksal, matematiksel zekâ,Kişilerarası sosyal zek...

Çocuk Zeka Testi

Çocuk zekâ testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zekâ testinin yapılmasını isteyebiliyor. Eğer hakikatli bir gereksinim varsa uygulanması gereklidir. Peki zekâ testi hangi vaziyetlerde uygulanmalı, hangi vaziyetlerde uygulanması doğru değil.

Zeka Testi

Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimizi artırır. Zeka, kişinin genel bil işsel problem çözme yeteneği olarak tanımlanabilir. Beynin benzetmeler, ilişki ve alakalar yoluyla akıl yürütme kapasitesi, hesaplama ve hızlı sonuca varma ye...

Matematiksel Zeka

Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç çıkarabilmeyi, bir yargıya varabilmeyi, hipotez kurabilmeyi ve bunun gibi yetenekleri içermektedir. Bu zekâ türüne sahip bir kimse kavramları rahatlıkla tanıyabilmekte, sayı ve geometrik şe...

Üstün Zeka Testi

Üstün Zekâ Testi: Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir. Üstün zekâ özelliği olan çocuklar her hareketleriyle kendilerini belli ederler, hakikatende diğerlerinden farklı oluyorlar. Fakat bu diğer çocukların özel olmadığı anlamını taşımaz mutlaka her...

Bebek Zeka Testi

Bebek Zekâ Testi, yapılmasının amacı bebeklerin zihinsel yeteneğini ölçmektir. Bebeklerin kavrama, akıl yürütme, yargılama, görsel hafıza ve çabuk öğrenme gibi özellikleri ancak zekâ testi ile ortaya çıkar. Zekâ testleri ile bir bebeğin zekâ geriliği ya da üstün zekâ olup olmadığı ancak zekâ testi ile anlaşılır. Ayrıca bebeğin hangi alanlara...

Zeka Geriliği

Zeka Geriliği, Öncelikle zekâdan bahsetmek gerekir, zekâ bilişsel yetenek ya da gerçek yaşamda karşılaşılan sorunları çözme yetisidir. Zekâ geriliği ise dünyada her yüz çocuktan 2-3 tanesinde görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta çoğu hastalık gibi kalıtsal olabilmektedir. Zekâ geriliği denince ilk aklımıza gelen şey IQ testidir. ...

Zeka Geliştirme

Zeka Geliştirme, Zeka geleneksel olarak matematik ve okuma gibi temel konularda yeterliliği ölçebilen kısa testler ile ölçülegelmiştir. Zekâ oldukça büyük bir oranda hala bu testler sonucunda elde edilen başarı ölçütleri ile tanımlanmaktadır. Ancak Harvard Üniversitesinde görev alan bir akademisyen Howard Gardner zekânın yalnızca okuduğunuz ...

Zeka Yaşı

Zeka yaşı, Genelde eğitim anlamında kullanılan bir sözcüktür. Başka bir deyiş ile bir zekâ testi ile elde edilen puanın, o zekâ testinin ortalaması alınarak belirlenen sayı o kişinin zekâ yaşını belirler. Genellikle çocuklarda uygulanan bu yönden ileride çocuklarımızı neyi beklediğini ve neleri yapıp yapamayacağını gösterir. Anne babalarında...

Zeka Ölçme

Zeka, zihnin öğrenme, reflekslerde bulunma, düşünme, çözüm yolu üretmek gibi daha birçok konudaki gücüne toplu olarak zekâ denmektedir. Zekâ yalnızca insan ait bir özellik gibi görülse de bazı zekâ araştırmacıları hayvanlar üzerinde de öğrenme, anlama ve benzeri yetenekleri üzerinde araştırma yapmaktadırlar.Zekanın ölçümünün...

Zeka Geliştirici

Zeka geliştirici, fikirlere karşılık çoğu insan anne ve babasının içerisinde bulunduğu durum benzeri yaşlanma fikrine olumlu bakmaz ve bu süreçle imkanları içerisinde uğraşacağına kendini inandırır. Emniyetli, hoşnut ve tıbbi olarak daha uzunca yaşamanın yöntemlerini ve yaşam süresince sıhhatli, sevinçli kalmayı araştırırız.<...

İş Zekası

İş Zekası, terimi 1958 yılında ilk olarak Hans Peter denilen bilim adamı tarafından ilk olarak kullanılmış bir kelimedir. Hans zekâyı, istenilen ve beklenen hedeflere doğru yürütmek için farklı aksiyon kitapçığı gibi bir yöntem şekliyle bir bütün içinde sunulan gerçeklere ait kavramların birbirleriyle olan ilişkisini kavrama ve öğrenme dayal...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zeka nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekadır. Uzamsal zeka gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zeka aslında g...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zeka olan görsel zekası güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme ka...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zeka seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevap...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zeka, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zeka şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zeka...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023