Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Zeka Çeşitleri

Zeka Çeşitleri

Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel işlevlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde amacına yönelik olarak kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca beynin sahip olduğu kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesnelerin arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, muhakeme edebilme gibi özelliklere sahiptir. Zekâ her insanda kendisine mahsustur. Genel olarak zekânın 12-13 yaşına kadar hızla geliştiği, zekâ hızının yavaşlayarak 20 yaşına kadar devam ettiği ve orta yaşlarda ise zekâ seviyesinin sabit kaldığı kabul edilir. Sonuç olarak zekâ, ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara, eğilimlere, iradeye ve bilgi edinme isteğine göre farklılıklar gösterebilir. Çok çeşitli kavramlardan oluşmasına rağmen IQ adı verilen zekâ testi sonucuna göre değerlendirilir. Her zekâ çeşidindeki bireyin taşıdıkları özellikler birbirinden farklıdır. Zekâ çeşitli şu şekilde sıralanabilir.

Sözel ya da Dilsel Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireyler dil öğrenmede ve öğrendiği dili telaffuz etmede oldukça başarılıdır. Kitap, şiir okumayı çok sever. Yazı ve şiir yazmaya karşı eğilimi vardır. Bu nedenle kelime ezberleme kapasitesi oldukça yüksektir. Karmaşık cümleleri kolaylıkla çözümleyebilir. Okuduklarını ve duyduklarını kolaylıkla yorumlarlar. Rahatlıkla 500-600 kelimelik bir kitabı ezberleyebilir. İnsanlara karşı hitap ve nutuk becerisi yüksek olduğu için kendisini çok rahat dinletir. İkna kabiliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca karşısındaki kişiyi çok iyi dinler ve söylenmek istenileni hızlıca kavrar.

Sayısal ya da Mantıksal Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireyler matematiksel yeni kuramları çabuk kavrayarak matematiksel problemleri çabuk çözerler. Soyut düşünme beceriler oldukça ileri seviyededir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler kısaca ispatı yapılabilir bilgiler bu tip bireyler için daha tatmin edicidir. Karar verme kabiliyetler bir hayli gelişmiştir. Satranç, dama gibi oyunların stratejilerinde oldukça başarılıdırlar. Bilgisayar programlama, grafik ve istatistik okuma becerileri çok iyidir.

Görsel Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireylerin üç boyutlu geometrik şekillerle arası çok iyidir. Görüntüleri hafızasında en ince ayrıntısına kadar saklar. Örneğin bir defa gördüğü bir kişiyi bir daha asla unutmaz. Uzun bir zaman sonra bile gördüğü kişiye resmedebilir. Ayrıca çizim kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Bu zekâ tipi çoğu ünlü ressamda var olan bir özelliktir. Eşyalarını kaybetmeyecek ya da koyduğu yeri hatırlayacak kadar hafızaları kuvvetlidir. Onlar içi duyu organları arasında gözün yeri ayrıdır.

Bedensel ya da Kinestetik Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireylerin mutlaka uğraştığı bir spor dalı vardır. %100'e yakın kas kontrolüne sahiptirler. Bu nedenle fiziksel etkinliklerde oldukça başarılıdırlar. Genellikle hızlı hareket ederler. Uzun süre bir yerde hareketsiz durmayı sevmezler. Hareket onlar için olmazsa olmazdır. En azından ellerini ya da ayaklarını mutlaka hareket ettirirler. Uzun süre oturarak yolculuk yapmayı sevmezler. Bunun yerine mesafe fark etmeksizin yürümeyi tercih ederler.
Ritmik Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireyler kulak diğer duyu organlarından önce gelir. Seslere karşı duyarlılıklarından ötürü kendi seslerini doğru kullanırlar. Bu nedenle ritmik konuşma kabiliyetine sahiptirler. Bu bireylerin duyduğu sesin hangi nota olduğunu bilebilecek kadar müzik kulakları gelişmiştir. Duydukları müzikleri doğru ritim ve notalarla hafızalarında depolarlar. Müziğe karşı yatkınlıkları nedeniyle müzik aletlerini kullanmayı çabuk öğrenirler.

Doğacı Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireylerin ilgi alanı doğadır. En çok doğa olayları ilgisini çeker. Doğayı sever ve korur. Çevrenin temiz tutulması konusunda duyarlıdır. Doğa ile ilgili belgesel izlemeyi çok sever. Yeni bitki ve hayvan türleri keşfetmek onları çok mutlu eder. Onların ilgisini çeker. Hayvan beslemeye ve bitki yetiştirmeye karşı özel ilgileri vardır. Çalışma alanları dahil yaşamlarını kapalı yerler yerine açık havada sürdürürler.

İçsel Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireylerin en büyük özellikleri kendi kararlarını kendilerinin vermesidir. Kendilerini özgür ve bağımsız kelimeleriyle ifade etmeyi severler. Kendilerine göre kendilerinin belirlediği hedefleri vardır. Bireysel başarı onlar için hayattaki en önemli şeydir. Kendilerini çok iyi tanırlar. Güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilirler ve ona göre hareket ederler. Kendilerine karşı saygı ve sevgisi oldukça yüksek seviyelerdedir.

Sosyal Zeka: Bu zekâ tipine sahip bireylerin iletişim becerileri oldukça yüksektir. Arkadaşları ile vakit geçirmekten mutluluk duyarlar. Özellikle problemli arkadaşlarına ya da tanımadığı kişilere destek olmak ve yardım etmek onlar için önemli bir vazifedir. Herkesle çok iyi anlaşır. Yeni insanlar tanımayı ve onlarla arkadaşlık kurmayı çok sever. Binlerce yakın arkadaşı varken sadece bir ya da birkaç tane çok sıkı olduğu dostları vardır. Organizasyon becerisi doğası gereği oldukça iyidir. Sosyalleşmeyi severler.
Son Güncelleme : 01.11.2023 01:33:01
Zeka Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Zeka Çeşitleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Zeka Çeşitleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi : Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023