Zeka Bölümleri ve Tanımları
15 Mayıs 2024

Zeka Bölümleri ve Tanımları

Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl yürütme, gerçekleri algılayabilme, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamına denir. Dünya Sağlık Örgütüne göre zekâ bölümleri şöyledir.
  • 0-24 klinik bakıma muhtaç zihinsel engelli çocuklar: Dil gelişimleri çok zordur ve konuşma güçlüğü çekerler. Sözle yapılan yönlendirmeleri algılayamazlar. Bakım için birilerine ihtiyaç duyarlar ve kendilerini koruyamazlar. Zihinsel engellilik hafif, orta, ağır ve ileri olarak bölümlere ayrılır.
  • 25-44 öğretilebilir zihinsel engelli çocuklar: bu grupta oturma, emekleme ve yürüme geç gelişir. Uzun süre yetişkin kontrolünde tuvalet ihtiyacını söyleyebilirler. Yaş ilerledikçe motor becerilerinde ilerleme görülür. Basit konuşmaları anlayabilirler. Sayılar, renkler vb. Kavramları öğrenebilirler. Fakat yaşamlarını birilerine bağlı olarak sürdürürler. Zekâ yaşı 7-8 yaş civarındadır. Öğrendiklerini çabuk unuturlar.
  • 45-75 Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar: bu grup zihinsel engelliler grubunun %80'ini oluşturur. Zekâ gelişimleri normal çocuklarınki ile aynı seviyede olduğu için tanı koyma genelde okula başladığı dönemde konur. Bu gruptakiler öz bakım becerileri ve gelecekte yapacakları işle ilgili bilgileri öğrenebilirler. Genellikle fiziksel bir bozuklukları yoktur.
  • 76-89 Alt sınır zekâya sahip çocuklar: Zihinsel yetersiz çocuklar olarak tanımlanmazlar ancak yaşıtlarından geç öğrenirler.
  • 90-110 Normal Zekâ
  • 111-129 Üst sınır zekâ: Hızlı öğrenirler, geniş hayal güçleri vardır ve akılda tutma özellikleri gelişmiştir. Ayrıntılara dikkat ederler ve mizah kabiliyetleri iyidir. Kelime kapasiteleri fazladır ve hızlı konuşurlar.
  • 130-160 Üstün zekâ
  • 160 ve üstü Dahi grup: bu grup çok erken yaşta birçok alanda hızlı gelişim gösterirler. Dile karşı aşırı yatkınlık gösterirler ve şaşırtacak şekilde keskin zekâları vardır. Bu zeka bölümünde olanlar çevresindekileri sönük bırakacak şekilde belli olurlar.
Sonuç

Zeka farklılığı olan bireyler toplumdan dışlanmamalı ve kazandırmak için çaba harcanmalıdır. Üstün zekâlı bireylerde toplumda normal zekâda olanları sönük bıkabilirler. Bu dengeyi kurabilmek için gelişme çağındayken ailenin ve çevrenin desteği çok önemlidir.

Zeka Bölümleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sivri Zeka Kimlere Söylenir?

Sivri Zeka Kimlere Söylenir?

Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sözel Zeka Türleri ve Özellikleri

Sözel Zeka Türleri ve Özellikleri

Sosyal Zeka Türleri ve Özellikleri

Sosyal Zeka Türleri ve Özellikleri

Çocuk Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Çocuk Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Üstün Zeka Testi Zeka Testleri Nasıl Yapılır?

Üstün Zeka Testi Zeka Testleri Nasıl Yapılır?

Zeka Ölçme Zeka Nasıl Ölçülür?

Zeka Ölçme Zeka Nasıl Ölçülür?