Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Üstün Zeka

Üstün Zeka

Üstün zekâ, toplumda zekâ özürlü insanlara, zekâ yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekâlı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekâlı olan insanlar aynı zekâ özürlüler gibi eğitime tabi tutulabilir. Üstün zekâlı olanların eğitim alması için kabul edilen yaş sınırı beştir. Bundan önceki zekâ seviyesini ölçüldüğü sınavların güvenilirliği düşük olur. Fakat çok yüksek zekâlı kişiler için 3 yaş bile geç dönem sayılır.

Üstün zekâ, düşünme, duygu, his, ilham ve sezgi gibi beyin fonksiyonlarının üst düzeyde, hızlı bir şekilde birlikte çalışması sonucunda görülür. Beyin fonksiyonları hızlı ve doğru düşünme, üretkenliğin yenilikçi olması, liderlik, akademik kabiliyet, görsel ve uygulamalı sanat yetenekleri şeklinde ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalar üstün zekânın %85 oranında soya çekim olduğunu, ailede nesilden nesle geçtiğini belirlemiştir. Aynı zamanda çevresel faktörlerin ve eğitimin, üstün zekâyı etkin olarak kullanılmasına yardımcı olduğunu, dehaya dönüşebilmesini sağladığını belirlemiştir.

Üstün zekâlılardaki karakteristik özellikler


Üstün zekâlı kişilerdeki özellikler dört grupta değerlendirilmektedir. Bunlar;

Üstün zekâlılarda düşünme özellikleri

 • Çok fazla bilgiye sahip olup, bunları unutmama özelliği
 • Normal olmayan düzeyde farklı konulara ilgi duyma, meraklılık, çok soru sorma özelliği
 • Anlayış kabiliyetinin ileri düzeyde olması
 • Kelime haznesinin, dil yeteneğinin, lisan kullanımının üstün olması
 • Çok hızlı düşünme, ilerlemenin hızlı olması, dil yeteneğinin üstün olması
 • Farklı, esnek düşünme yeteneği
 • Sentez yeteneğinin geniş çaplı olması
 • Daima orijinal fikirler üretme, çözümler sunma
 • Alışılmadık, garip, farklı ilişkileri görme özelliği
 • Sonuçları hissetme, genelleme yapma, soyut düşünce, alternatif üretme konusundaki hızlı gelişme
 • Disiplinli çalışma, genellikle isyankar davranışlar sergileme
 • Hedefe dönük, inatçı, bazen maceracı olma özelliği
 • Yaptıklarından çabuk sıkılma, her zaman yapacak şeyler aranması, boş duramama özelliği
 • Karmaşık olanların tercih edilmesi, tartışmalardan zevk alınması
 • İlgi görmekten, kendisinin onore edilmesinden hoşlanması

Üstün zekâlılarda duygusal özellikler

 • Başkalarına karşı duyarlı olma, düşünceleri kolay hissetme, mizah anlayışındaki tuhaflık
 • Kendisinin farklı olduğunu hissetme, başkalarına da hissettirme
 • Küçük yaşlarda ortaya çıkan idealizm, duygusallık, hissi derinlik
 • Mükemmelci olma, belirli derslerdeki çok üstün başarı
 • Bilinmeyene konulara karşı alaka, ciddiyet, konsantrasyon yeteneğinin yüksekliği
 • Tutkuyla bağlandığı konuyu her zaman dile getirme
 • Başkalarının hükümlerine aldırış etmemek
Üstün zekâlılarda duyusal özellikler
 • Duyulardaki aşırı hassasiyet
 • Güzel sanatların bir dalında yüksek yeteneğe sahip olma
 • Edebi sözler, şairane ifadeler kullanma
 • Mücadele etmeyi gerektiren, girişimcilik alanlarında büyük başarı
 • Fizik ötesi olaylara aşırı ilgi gösterme
 • Başarılı olmadığı aktivitelerde bulunmayı istememek
 • Estetik ve teorik değerleri önemseme
 • Güçlü bir hayal gücü, sıkça düşüncelere dalma
Üstün zekâlılarda sosyal özellikler
 • Sosyal sorunlara doğru çözümler üretme
 • Kendi isteklerinin yerine getirilmesinde, kişilik konusunda erken gelişim
 • Ekip kurma, liderlik özellikleri, kararlılık, kendine güven
 • Toplumda adalet, doğruluk, güzellik gibi konulara ilgi gösterme, yüksek adalet duygusuna sahip olma
 • Yüksek ahlaki özellikler, kararlılık, kendine güven
 • Yaşıtlarından büyük olanlarla arkadaşlık etme
Bu özelliklerin hepsi üstün zekâlı olanlarda görülmeyebilir. Ancak üstün zekâlılarının bu alanların birinde ya da daha fazlasında üstün yeteneğe sahip olduğu kabul edilir. Bu özellikleri çevre ve eğitimle desteklenenler toplumda dahi olabilir. Düşünme boyutunda üstün zekâlı olanlar genellikle zekâ testleriyle, sosyal yönden üstün olanlar kişilik testleriyle, duyguları güçlü olanlar sanatsal yetenek sınavlarıyla belli ölçüde tespit edilebilir. Kendilerine iyi bir eğitim verilirse, uygun bir çevrede yetişirlerse üstün zekâya sahip olan bireyler toplumda dahi olabilirler.
Son Güncelleme : 02.11.2023 00:42:07
Üstün Zeka ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Üstün Zeka Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Üstün Zeka"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zekâ nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekâdır. Uzamsal zekâ gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zekâ aslında görsel zekâ olarak da adlandırılır. Uzamsal zekâ Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zekâ olan görsel zekâsı güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zekâ çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilme...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zekâ seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zekâ olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekâ...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zekâ, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zekâ şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zekâ denmektedir. Zekâ çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zekâ, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zekâ bölümü 100 olarak baz alınır. Zekâ bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zekâ ya da diğer adıyla dilsel zekâ, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştur...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zekâ, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zekâ bölümüdür. Sosyal zekânın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekânın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zekâ,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zekâ, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zekâ, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zekâ bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak birçok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekâmız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inanç...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zekâ, Bir diğer ismi kinestetik zekâ olan bu zekâ türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zekâ türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi : Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023